Συνεργασίες

Συνεργασίες

Συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , Σχολεία, Δήμο και άλλους σχετικούς φορείς Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και καμπάνιες.

el