Ημερίδες

Ημερίδες

Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού από τους επιστημονικούς μας συνεργάτες για το τί σημαίνει η μέλισσα και τρόπους προστασίας της.

el