Βιωματική Εκπαίδευση

Βιωματική Εκπαίδευση

Βιωματικές δράσεις στην ύπαιθρο αλλά και στα σχολεία της πόλης με σκοπό την ενημέρωση και τη γνώση για τους πολύτιμους επικονιαστές.