Στόχος η δημιουργία Μελισσοκομικού Πάρκου στην περιοχή του Καλλιθήρου