Σημερινό άρθρο της εφημερίδας “ΑΛΗΘΕΙΑ” για την τοιχογραφία στο 8ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας με την #BEElectra